Bông lọc G1, G2, G3,G4 dùng lọc bụi sơ cấp

Chuyên cung cấp các loại Bông lọc bụi, lọc gió, bông lọc khí, lọc phòng sơn, lọc sơn, tấm lọc bụi, bông lọc 5mm, 10mm, 15 mm, 20mm dùng trong lọc bụi sản xuất gỗ, lọc nước thuỷ sản, ươm con giống, bông lọc gió nhà xưởng, lọc phòng sạch, lọc hệ thống điều hoà,... 
 
Bông dùng lọc bụi sơ cấp có cấp độ lọc G1, G2, G3, G4. Bông thủy tinh lọc bụi trần phòng sơn. Bông lọc khí, bông lọc gió máy nén khí.

Bông lọc G1, G2, G3,G4 dùng lọc bụi sơ cấp

Top